vrijdag

God past niet in de doos


God in de doos van theologie, van traditie, van religie of van ongeloof.
Er wordt van alles bedacht om hem passend te maken, maar het moet wel volgens de normen van de mensen die de doos hebben beacht. Ik denk dat ieder mens zich er wel eens of juist vaak schuldig aan maakt. Voor de een is alles wat hij ziet het bewijs dat God er juist is. Voor de ander het ultieme bewijs dat God gewoon niet bestaat. Ik ga eens kijken wat de bijbel er van zegt.

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.     Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn  eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand  waarneembaar. Romeinen 1:21

Sinds de schepping kan ik de eigenschappen van God zien door wat Hij geschapen heeft:
  -- Zijn goddelijkheid
  -- Zijn eeuwige kracht

Er staat bij dat die werken voor het verstand waarneembaar is: de natuurwetten, de mensen, dieren en planten. Overal kunnen we studie van maken en ons verbazen over God. Hij heeft alles gemaakt, houdt alles vast, leidt alles en bepaalt alles. Er gaat bij Hem niets mis en er gaat niets buiten Hem om: 
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Die uit het oosten een adelaar roept,
uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.
Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. 
Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Jesaja 46:9-12

God bepaalt wat er gebeurt en Hij weet ook hoe het afloopt en Hij zal tot zijn doel komen:
...opdat God over alles en allen zal regeren. 1 Kor. 15:28

Voor mij is dit ook wat mijn leven rust geeft: te weten dat God God is, dat God alles een plaats geeft en er bij Hem niets mis gaat. Wat er ook gebeurt, in mijn leven of in de wereld. 1 opmerking: