zondag

God, die alles maakteBezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt? Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Prediker 7:13,14

Ik ben de HEER, er is geen ander
die het licht vormt en het donker schept,
die vrede maakt en onheil schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet. Jesaja 45:7

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaadGenesis2:17

Drie teksten over goed EN kwaad.
Krom en recht,
goede en slechte dagen,
licht en donker,
vrede en onheil,
kennis van goed en kwaad.
Alles door God gemaakt, gevormd of geschapen.

Dat is wel iets anders dan over het algemeen geleerd wordt in de christelijke religie.
Daarin wil God geen kwaad, geen ziekte en geen narigheid.
Daar is de satan de veroorzaker en bedenker van krom, slecht en kwaad.

Daarom wat vragen:

Is het kwaad er om Zijn goedheid te laten uitkomen?
Is de duisternis er om Zijn licht nog duidelijker te laten zien?
Valt Zijn genade niet meer op met al het zondige van de mens?
Is Gods liefde niet veel groter dan de vijandschap van de mens naar God?

Ook al is niet alles te begrijpen, God heeft een doel met alles wat Hij doet:

Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan. Jesaja 45: 23,24


Geen opmerkingen:

Een reactie posten