zaterdag

Als Ik zou willen dat je het begreep...


Dit is een van de geinige uitspraken van Johan Cruyf. En bij deze uitspraak moest ik direct aan de kerken en de bijbel denken. Er is zoveel verwarring en zoveel onenigheid, dat ik denk: dat kon wel eens een uitspraak van God zijn.
Natuurlijk erg riskant om zoiets te zeggen. Het voelt bijna aan als heiligschennis. Maar dat is het niet, want ik kom wel degelijk een dergelijke uitspraak in de bijbel tegen. Lees maar:
 “Het is de eer van God om een zaak verborgen te houden,
maar het is de eer van koningen om een zaak te doorgronden. Spreuken 25:2 (Salomo)

God verbergt waarheid? Dan is het zeker de bedoeling dat mensen die waarheid gaan zoeken. Dat zal dan bijbelonderzoek worden. Jezus zei al tegen de schriftgeleerden, dat ze Hem door schriftonderzoek zouden kunnen vinden:  Gij onderzoekt de Schriften,  (....) en deze zijn het, welke van Mij getuigen, Johannes 5:39

Het is alleen niet zo dat God zegt dat Hij het niet goed uitgelegd heeft, Zijn uitleg is dan ook goed al moet er gezocht worden...

Paulus prijst de mensen uit Berea dat ze niet klakkeloos aannemen wat hij hen vertelt, maar dat ze de schriften onderzochten... of deze dingen zo waren.  Handelingen 17:11

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Efeze 1:17

Het is goed om onderzoek te doen en te ontdekken wie God is.1 opmerking:

  1. Bijzonder hoe je de link hebt gelegd met een spreuk en hoe Gods woord ons nodigt om op zoek te gaan naar de waarheid.

    BeantwoordenVerwijderen