zondag

Voor altijd


19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Kor.5)

God heeft de wereld met zich verzoend en dat was compleet, genoeg. 
Alles is vergeven en alles is voor altijd vergeven.
Als je nog steeds denkt dat er zonden tussen God en jou kunnen staan, zodat God niet verder kan in je leven, dan zeg je eigenlijk: Het werk van Jezus was niet compleet.
Als je nog dat je je uiterste best moet doen om volledig geaccepteerd te worden door God, dan geloof je niet echt dat je door God geliefd bent en dat Hij je ziet zoals Hij zijn Zoon ziet, geliefd, goed en perfect.

Gods zegeningen hangen niet van je prestaties af, we kunnen het niet verdienen.
Je kunt God niet beperken door iets wat je doet. 
Je kunt je redding en en Zijn liefde voor je niet verliezen door slechte prestaties.

Laat God het werk doen in je.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten