dinsdag

Je geld of je leven?


Waarom wordt er in kerken en religieuze instellingen zo dwingend gesproken over het geven van een tiende deel van je inkomen aan de kerk of instelling waar je bij hoort? Dit wordt dan ondersteund door teksten uit het Oude Testament. God gaf dit als een wet in Israel. Maar als je alle teksten leest over het geven van tienden dan kom je tot de ontdekking dat het duidelijk een doel had. Bv voor de Levieten die door hun werk in de tempel geen inkomen hadden en geen eigen land (Num. 18:24)of voor de verzorging van weduwen, wezen en vreemdelingen (Deut. 26:12) .  Eigenlijk worden deze teksten uit het verband gehaald en zomaar toegepast op gemeenteleden. 
De Heilige Geest onderwijst, leidt en begeleidt ons. Elke persoon kan vanuit z´n hart zelf bepalen wat en hoeveel hij geeft. Niet omdat het een verplichting is, maar omdat hij de nood van de ander ziet en hij vanuit de liefde van God dit gaat doen. Het gaat om de ander te helpen en op te bouwen en niet om grote gebouwen of hypotheken. Daar kunnen mensen zich verstoppen voor de buitenwereld en dat is niet de bedoeling. 

1 opmerking: