zondag

Out of the box denken


Je bent lid van een kerk of gemeente en men heeft zo zijn eigen kerkregels opgesteld. Echt vanuit de bijbel, daar mankeert het niet aan. Er zijn enkele geloofsregels en leerstellingen waar ik iets anders over denk en wat mij betreft maakt dat niet uit. Dat kleine stukje liefde van God dat ik denk te begrijpen... Ik hoef geen gelijk te hebben, daar gaat het me niet om. Gods liefde is zo groot dat Hij zich uitstrekt naar ieder mens. Maar waarom moet de kerkmens dan wel gelijk hebben? Waarom verdraagt men het niet dat ik anders denk over sommige onderwerpen uit de bijbel?
Waarom wil men gelijk hebben?
Neem nu het onderwerp de doop.
Alleen al het feit dat er al zoveel ruzie over gemaakt is en zoveel mensen de kerk heeft uit laten vluchten, zou moeten leiden tot bescheidenheid. Maar het tegendeel blijkt steeds weer: men redeneert zo vreemd, maakt heel verkeerde tegenstellingen.
Men zegt dan; Ik heb me laten dopen op grond van (....) ik ben dus gehoorzaam aan Gods opdracht om me te laten dopen. Jij bent ongehoorzaam, want jij doet niet wat die tekst zegt. Als jij ongehoorzaam bent aan God, dan kan Hij niet verder met jou.
Dus hoef ik jouw argumenten om je niet te laten dopen niet serieus te nemen, ik hoef jou helemaal niet serieus te nemen, jij bent gewoon een zondaar. Je bent iemand die bewust ongehoorzaam is aan God, ik zou je eigenlijk moeten mijden.
Het gevolg is dat je wel weggaat.
Is het liefde uit God die de ander zo laten denken, die op deze manier met je omgaan?
Het lijkt me religie en wettisch denken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten