zaterdag

Alles


Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?  Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’  

Alles is uit hem ontstaan
alles is door hem geschapen
alles heeft in hem zijn doel

Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Rom 11)


wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. (1 Kor 8:6)

‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openb. 4:11)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten