donderdag

Alle mensen


Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.1)  

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.2)

Door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, zijn alle mensen veroordeeld tot de dood en missen hun doel. Dat wordt door de meest christenen wel geloofd. Niemand denkt dat je er voor moet kiezen om bij die doelmissers te horen.
Maar waarom wordt dan het tweede deel van die zin niet geloofd, waarom is het zo moeilijk om te accepteren dat door die ene Mens, Jezus Christus en zijn daad van gehoorzaamheid ALLEN vrijgesproken worden, ALLEN zullen leven en ALLEN gerechtvaardigd worden? Waarom denkt men dan: allen die een keuze hebben gemaakt?

Moet ik geloven dat Adam in staat was meer mensen de vernieling in te helpen dan dat Christus door zijn offer heeft verlost?

Is de mens tot meer in staat dan God?

Nee: Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.3)

 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!4)1) Rom 5:18
2) Rom 5:19
3) 2Kor 5:19
4) Fil 2:9-11Geen opmerkingen:

Een reactie posten