dinsdag

Gods planning


HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.


Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
(Jesaja 46)
...opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat:
hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. (Daniel 4) 


God is God. Hij heeft alles gemaakt en Hij heeft alles in de hand, zowel mijn leven als het wereldgebeuren. Alles gebeurt volgens zijn plan en er gebeurt niets buiten Hem om. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten