vrijdag

God regeert
10 Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’ (Jesaja 46)
36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. (Romeinen 11)

Hij bestuurt de wereld naar recht en wet,
alle volken berecht hij eerlijk.(Psalm 9)

...opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat: hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden.” (Dan 4:14)
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. (Psalm 100)


God is God, Hij heeft alles gemaakt en Hij heeft alles in de hand. 
Dat geeft mij rust, jou ook?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten