zaterdag

God doet wat Hij heeft beloofd

No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that
it says what he means.  George Bernard Shaw

We do not read the Bible the way it is; we read it the way we are. Evelyn Uyemura


God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken
of terug zou komen op zijn besluit.
Zou hij beloven en niet vervullen,
zijn woord geven en het niet gestand doen? Numeri 23:19

Welnu, HEER, moge de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan voor altijd worden waargemaakt, laat uw woord in vervulling gaan. 1Kronieken 17:23

Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. Romeinen 9:28

1 opmerking: