zondag

Vader God

Op veel plaatsen in de Bijbel zegt God onze Vader te zijn.
Hij maakte de mens naar Zijn beeld en wil graag een relatie hebben met mensen.
Hij laat duidelijk blijken dat Hij van de mensen houdt.
Zijn liefde voor iedereen houdt niet op en ook heeft Hij met ieder mens een doel.God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Genesis 9:6

Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Maleach 2:10

Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen. Jesaja 64:7

Daarom buig ik mijn knieĆ«n voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Efeziers 3:14, 15

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Matteus 7:111 opmerking: