maandag

God verandert mensen

God verandert mensen, Hij overtuigt mensen.
Hoe en wanneer Hij dat doet gaat niemand iets aan.
God doet dat op Zijn manier en op Zijn tijd.
Maar dat Hij met ieder mens bezig is weet ik zeker!
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren. Jesaja 45:22,23

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuw-ig leven heeft.  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3:16, 17

Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden. Jesaja 65:1 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  Psalm 145:8, 9


Geen opmerkingen:

Een reactie posten