donderdag

Een lijst met fouten...


Love isn't selfish
or quick tempered.
It doesn't keep a record
of wrongs that others do.

Deze tekst uit 1 Korinthe 13 las ik voor het eerst in het engels. In vrijwel iedere nederlandse vertaling staat: en rekent het kwade niet toe. In het engels staat er: de Liefde houdt geen lijst bij met fouten die anderen maken.

Dit hoofdstuk gaat over de volmaakte liefde; de liefde van God. Het gaat over wie God is: liefde.

Hij houdt geen lijstje bij met fouten van mij of jou.

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Romeinen 6:10, 11

...ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeze 3: 19


Geen opmerkingen:

Een reactie posten