woensdag

Gods plan


God staat ons toe om het geheim van Zijn plan te kennen en dit is het: Hij heeft Zich lang geleden voorgenomen in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis in Christus zou worden samengevat, dat al wat bestaat in de hemel of op aarde zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem. -  EfeziĆ«rs 1: 9-10

Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God… Het was in Hem dat de volheid van God verkoos te leven en door Hem heeft God Zich voorgenomen om alles op aarde en alles in de hemel met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus’ dood aan het kruis. - Kolossenzen 1: 15, 19-20


Wie?             God heeft Zich voorgenomen

Voor wie?     De hele mensenlijke geschiedenis
                      Al wat bestaat in de hemel of op de aarde
                      Alles op aarde en alles in de hemel

Wat?             Alles in Christus samengevat en
                     zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem
                     Alles met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus´ dood aan het kruis


Geen opmerkingen:

Een reactie posten