donderdag

God voert uit wat Hij beloofd heeft


Job 23: 13 Hij blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit.

Psalm 24: 1. Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 86: 9-10 Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren; want U bent groot en doet wonderen, U, o God, alleen.

Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat mijn redding zal reiken tot aan het einde van de aarde.

Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten