maandag

Evangelie


Wat is het evangelie?
Het evangelie heeft niets te maken met mijn goede wil.
Het heeft niets te maken met mijn keuzes om een goed mens te willen zijn.
Het heeft niets te maken met: ik wil nu eens iets terug doen voor God.
Het heeft niets te maken met de kerk, welke kerk dan ook.

Het evangelie heeft te maken met onze vijandschap naar God en Zijn weg om de wereld met Zich te verzoenen. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. (Romeinen 11 vers 32) Een andere vertaling zegt: Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.
Door de dood en opstanding van Jezus Christus. Hij betaalde de prijs voor allen; (Romeinen 10 vers 12): Want er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, ze hebben allen dezelfde Heer.
Er is een God, die wil dat alle mensen gered worden. (1 Tim. 2 vers 4)
De mens Christus Jezus gaf Zich tot losprijs voor allen. (1 Tim. 2 vers 6)

Er zijn geen voorwaarden, niemand hoeft God iets terug te geven of hard voor hem te werken. Het evangelie is om niet. Het geloof is een geschenk van God en Hij werkt in je door Zijn Heilige Geest; want God is het die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt.
Wat een God hebben wij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten