maandag

Bij God ben je veilig


God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.(ps 91) Zoals deze jonge zwanen helemaal op hun moeder vertrouwen zo kan ik helemaal op God vertrouwen, Hij weet de weg, Hij beschermt me en weet wat het beste is. Ik hoef me dus nergens ongerust over te maken. Het maakt meestal ook niets uit of ik me ergens zorgen over maak, dat maakt het probleem niet minder. Als ik mijn probleem bij Hem neerleg dan geeft Hij de uitkomst. Dat geldt ook bij dingen die helemaal geen probleem zijn: ook de gewone dingen in het leven kan ik aan Hem kwijt. In psalm 3 staat:
U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. en:
Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.


God weet het beste wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. Ik kan op Hem aan, ik kan alles wat ik graag wil, mijn plannen en mijn zorgen in Zijn handen leggen en er op vertrouwen dat God zorgt. God vergist Zich niet en vergeet me niet. Zijn weg is de beste.
Zoals een kind zich vol vertrouwen aan zijn moeder of vader overgeeft zo kan ik dat aan God.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten