woensdag

Geloof of sacramenten


Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’(Johannes 4 vers 24)


De meeste religieuze genootschappen en kerken hebben vastgestelde ceremoniën of sacramenten die men nodig vindt en onderhoudt. De katholieke kerk heeft er 7:
** doop
** zalving (oliesel)
** priesterwijding
** vormsel
** eucharistie
** biecht
** huwelijk
De overige kerken kennen er 2: doop en avondmaal.

De bijbel kent het woord sacrament niet. Het is juridisch woord en betekent zoveel als: plechtige belofte of wettige eed. In de Latijnse vertaling van de bijbel (de Vulgata) wordt dit woord gebruikt voor het Griekse woord musterion. De betekenis in het Nieuwe testament is meestal een beperkte betekenis: geheimenis. Een geheimenis is iets wat pas gekend en uitsluitend gekend is door openbaring. (Efeze 1 vers 9, Efeze 3 vers 3 en Kolossenzen 1 vers 27)
Zo lijkt het er op dat men er tegenwoordig ook op die manier naar kijkt: een mysterieus middel waardoor God aan gelovigen genade geeft  op een manier die niet begrepen wordt door "zij die buiten staan", maar alleen door het geloof van de gelovige.
De traditie gebruikt dit woord voor de ceremonieën als doop en avondmaal en worden zelfs als noodzakelijk beschouwd voor het deelhebben aan de genade van God. 
Maar is dit wel zo?
Heeft God uiterlijkheden en ceremonieën gegeven die genade(ervaringen) geven?

De belangrijkste tekst die duidelijk laat zien wat geloven is, is Johannes 4 vers 24: want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
Je bent je bewust door Hem gekend te zijn en erkent dat Hij waarheid is. Als ik me tot God richt dan is mijn verstand en geest er bij en zijn er geen andere dingen noodzakelijk. Ook geen zichtbare symbolen of bepaalde ceremonieën.

2 opmerkingen:

 1. 'Aanbidden in Geest en in waarheid.' Zeker! De Geest gaat niet buiten het Woord en Gods Woord is de waarheid. Waar toets je dus de waarachtige aanbidding? Aan de hand van Gods Woord. Want je maakt mij niet wijs dat alle aanbidding naar Gods wil is omdat het toevallig voorkomt uit een goed innerlijk gevoel, wat aangezien wordt voor waarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, het gaat zeker niet om gevoel, maar om Gods woord. Ik kan me tot God richten door gebed, omdat ik weet dat Hij mij met zich verzoend heeft door Jezus. (Rom 5 vers 11) Dat is de zekerheid. Ik bedoel met mijn stukje dat ik denk dat er verder geen symbolen of iets dergelijks nodig is om dichter bij God te komen of een beter christen te worden. Ik veroordeel niemand die wel gedoopt wordt, ieder moet dat voor zichzelf uitmaken.
   Maar het kan wel eens zo zijn dat kerken die het sacrament (of dat nu kinderdoop of volwassendoop of avondmaal is) als noodzakelijk beschouwen, dit denken door een eeuwenlange traditie en daardoor in de Bijbel een gebruik ontdekken waarvan zij vooraf overtuigd zijn. En daardoor heel moeilijk onbevooroordeeld te ontdekken wat er in feite gebeurde, waar het vandaan kwam en wat toen de bedoeling was. Over het avondmaal ben ik nog bezig, maar heb al ontdekt dat het alles heeft te maken met het samenkomen van de gemeente in die dagen. Ze kwamen thuis bij elkaar en aten samen.

   Verwijderen