donderdag

Bidden naar Gods wil


Sinds enige tijd ben ik de boeken van Martin Zender aan het lezen. Zijn humoristische kijk op het christendom is voor mij een openbaring. Hij laat op duidelijk wijze zien dat de bijbel heel andere dingen leert dan het christendom. De religie van de meeste kerken is gestoeld op traditie overgoten met een saus van teksten. Al die teksten ondersteunen de traditie. Ik ga goed merken dat mijn strijd in de diverse kerken tegen traditie was. Maar niet alleen traditie, ook het idee dat je goed moet zijn voor God, zorgen dat je niet meer zondigt, van alles voor God moet gaan doen. Ik heb zelfs vaak het idee gehad dat het mijn schuld zou zijn als er mensen verloren gaan. Als ik mijn mond hield of als ik vragen stelde. Maar ook als ik niet hardop in een groep wilde bidden, als ik zei dat er door alle bidders van die avond hetzelfde gebeden was. Als ik zei dat je niet iets van God kon opeisen, ook geen genezing of regen of een kind.
Zowel in de Evangelische als wat meer charismatische groepen heb ik me vaak erg opgelaten gevoeld. Daar kwam dan nog bij dat men ook op je neer zag; je stelde immers de foute vragen of was te eerlijk over je twijfels. In Martin Zenders Gids naar Intelligent gebed rekent hij op humoristische wijze af met deze religieuze ideeën. Hij laat op bijzondere wijze zien dat God God is en ons bidden Hem niet zal veranderen, ook al denken zij dat wel eens. God regeert het hele universum zonder menselijk gemanipuleer en gedoe.
Geen gebedskringen, gebedsdagen, gebedsmarsen om God te laten doen wat wij willen.

God heeft een plan met de mensheid en dat is deze:
 Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht ,dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. (Efeze 1)
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. (Kolossenzen 1:15,19,20)

Jezus heeft op aarde laten zien dat Hij het beeld van God is, datr Hij de wil van Zijn hemelse Vader volkomen wilde doen. Hij bad"... Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 
(Matteus 26)

Gebed is het verlangen dat Gods wil gedaan zal worden, niet een manier om God zover te krijgen om te doen wat wij willen.
Het Griekse woord dat vertaald is met gebed is: proseuche. Letterlijk vertaald betekent het: tot goed hebben. Dat wat het goed hebben van God bevordert: Uw wil geschiede.
God wint en God doet wat het beste is voor de mens en de hele mensheid. Ook al lijkt het op het moment soms anders. 

Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’ (Jesaja 46:9,10)

En u weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens, dat hij van zijn besluiten terug zou komen.’ (1 Samuel 15:29)

Als je beseft dat bidden het verlangen is dat Gods wil gebeurt, dat verandert je hart en je wensen. Besef dat God het beste met je voor heeft en ook weet wat dat beste is. 

Dit boek is in het Nederlands vertaald en is gratis te downloaden: http://pronk-stukjes.nl/.../2014/03/INTELLIGENT-GEBED.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten