dinsdag

Gebeurtenissen die de wereld veranderden 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5)


Er zijn allelei gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op mensen en volken. De Bijbel spreekt over twee acties die de wereld hebben veranderd op veel grotere manier dan alle andere gebeurtenissen.


De eerste is het feit dat de mens ongehoorzaam werd, hij at van de verboden vrucht, omdat hij geloofde wat de slang zei: ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ Hij stelde God voor als een vijandig tegenover de mens. Bij deze actie heeft de mens gezondigd en werd sterfelijk, zoals God al gezegd had tegen Adam: 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’(Genesis 3)


Het grote gevolg van deze gebeurtenis is dat de mens vijandig werd naar God toe. De mens werd sterfelijk en zondig. 


De tweede grote gebeurtenis die de wereld veranderde is het feit dat God ons met Zich verzoend heeft door Christus. 2 Korinthe 5 vers 18: Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoent...
Wat is verzoening? In Kolosenzen 1 vers 20 staat: 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.


Door Gods liefde zal vijandschap veranderen in liefde voor Hem, ongeloof in geloof, afwijzing in aanvaarding, zelfs bij de grootste vijand: 1 Timotheüs 1 vers 14 - 15:  Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten