zondag

Religieus misbruik, wat is dat?


Er zijn mensen die geen idee hebben dat er zoiets als religieus misbruik bestaat. Men voelt zich vaak niet thuis in de kerk, vindt de manier waarop de mensen met elkaar omgaan niet prettig, voelt zich vaak voor het blok gezet of als ongelovig weggezet.
Maar men doorziet niet de psychologische spelletjes, de manipulatie en machtsmisbruik van voorgangers en oudsten.
Wie dit heeft meegemaakt merkt dat het heel persoonlijk is en dat anderen het vaak niet begrijpen en zeker niet als misbruik zien.
Toch is het verwant aan huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele en psychische mishandeling.
Het is goed om het te benoemen, zodat men het gaat herkennen en zien.

Wat is religieus misbruik?
Het instilleren van regels, doctrines, voorschriften en dogma´s in de geest van een persoon of van de groep om veranderingen te bewerkstelligen in denkprocessen en gedrag, om de persoon of de groep onder controle te krijgen, te kunnen manipuleren en onder controle te krijgen voor persoonlijk gewin.
Als gevolg van deze indoctrinatie en controle kan het zijn dat men de groep, maar meestal het individu lastert, aanvalt (bv met bijbelteksten), vernedert of mishandelt. Onder het voorwendsel dat men hiermee God een gunst doet. In de naam van God brengt men letsel of geweld toe aan een volwassene of een kind met als gevolg emotionele, psychische, lichamelijk of seksueel trauma. In het ergste geval kan het leiden tot de dood van het slachtoffer.

Religieus geweld is een bijprodukt van een autoritair of op regels gebaseerd religieus systeem. Meestal hebben in deze godsdienstige systemen mannen het absolute gezag over vrouwen en kinderen. Vrouwen en kinderen hebben dan niets in te brengen. Integendeel, de meeste regels zijn ingesteld tegen vrouwen en kinderen, zodat er controle kan zijn.

Soms noemt men dit systeem wettisch, maar het maakt niet uit welke term gebruikt wordt. Wat belangrijk is, is dat het misbruik wordt vastgesteld en de slachtoffers eruit kunnen stappen.
Degene die het slachtoffer misbruikt eist meestal stilte en men kan dan ook wat verwachten als men zich tegen de dader uitspreekt. Bijvoorbeeld een aanval vanuit de godsdienst zoals men die beleeft. Indoctrinatie, dreiging van het moeten verlaten van de groep of het volkomen negeren van het slachtoffer. Zodat die vanzelf de groep zal verlaten.

Lees ook: 
en:Geen opmerkingen:

Een reactie posten