maandag

Religieus misbruik; hoe dan?


Religieus misbruik is een ernstig en onderschat probleem.
Want we hebben toch te maken met christenen, met broeders en zusters?
En roept de bijbel niet op om de leiders en oudsten te eren en te gehoorzamen?
Toch zijn het vaak die oudsten en leiders die misbruik maken van hun gezag.

Hoe doen ze dat?

Vaak door jou te wijzen op misstanden in je leven of in de gemeente die er zijn door jouw schuld. Doordat je nog niet zolang gelovig bent of nog niet zolang bij de gemeente bent schaam je je en houd je je mond. Het zijn de volgende, soms zeer vroom klinkende zinnen die naar je toekomen:

° Je moet de Geest meer zijn werk laten doen
° Ben jij eigenlijk wel gedoopt?
° Je werkt de Heilige Geest tegen
° Heer, open haar/zijn ogen... (het liefst vandaag nog)
° Je bent boos en bitter
° Als het goed met je gaat loopt de duivel naast je
° De vragen die je stelt geven blijk van je ongeloof
° Je moet nu echt gaan vergeven
° God kan niet verder met je
° Er moet wel zonde in je leven zijn

Verder kan het zijn dat je in de gemeente niets mag doen, omdat je je eerst moet laten dopen op de manier zoals de gemeente dat heeft bepaald.
Het kan zijn dat men je in een bijbelstudiegroep zwaar onder druk zet om nu eindelijk eens hardop te gaan bidden.
Men twijfelt aan je bekering, omdat je geen getuigenis hebt, waarbij blijkt dat je uit de goot gehaald bent.
Vragen stellen omtrent de leer van de gemeente wordt niet gewaardeerd.
Dit alles wordt vaak bekrachtigd door teksten en de duidelijke mededeling dat jij onbijbels bezig bent.

Ook kan men schadelijke manieren gebruiken om jou zover te krijgen te geloven en te doen wat deze gemeente leert. Zoals ondervragen in de groep en je voor schut zetten. (Ben je daar nu nog mee bezig? of: Ben je daar nu nog niet aan toe?)
Men kan je negeren, gemeentewerk afnemen en anderen verbieden nog met je om te gaan.

Daardoor blijft het misbruik aan de gang, zullen leiders en oudsten zich bevestigd voelen in hun gedrag. Want voor al dit gedrag is wel een bijbeltekst te vinden om te gebruiken voor het doel controle te hebben over anderen.

Dit gebeurt allemaal in de naam van God, onder de noemer van liefde. Maar het is machtsmisbruik.
Helaas is het bijzonder pijnlijk en traumatisch voor degene die dit meemaakt.
Bovendien toont het ongeloof van de dader: God is zeker in staat een mens tot inzicht te brengen en te leiden tot Zijn waarheid. Daar heeft Hij geen mensen voor nodig die graag de controle hebben.

Voor alle duidelijkheid: Wat ik beschrijf heb ik of zelf meegemaakt of gezien bij anderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten