donderdag

Anders dan de kerkleer
Worden er geruchten of publikaties bekend, gericht tegen of anders dan de leer van deze kerk of gemeente, dan moet men ze belachelijk maken en als onbijbels brandmerken.
De verantwoordelijke personen moet men in een kwaad daglicht stellen en als ondeskundig, onbekwaam, onvolwassen in het geloof of als ongeestelijke mensen buiten sluiten.

Overgenomen uit: Communistisch Handboek voor psychologische oorlogvoering, de zogenaamde psycho-politiek.
Enkele woorden uit de tekst zijn gewijzigd, zodat duidelijk blijkt dat kerken en groeperingen dezelfde taktiek toepassen op anders-denkenden. 

1 opmerking: