woensdag

Eindeloos lijden?

Predikte Jezus de hel? Dreigde God ermee? Spreekt de Bijbel over een eeuwigdurende marteling van ongelovigen in de hel? (Openbaringen 20) De vraag is of de geciteerde verzen goed vertaald zijn. Het Grieks spreekt van ‘Gehenna': het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen. Dat is wat anders dan een hel. En gelukkig al helemaal anders dan een hel zoals die door mensen bedacht is.  God is Liefde en nooit laat varen het werk van Zijn handen. Laat Hij dan mensen eindeloos laat lijden? Dan is hij een verliezer. Hij wil dat alle mensen behouden en elke knie zal ooit voor Hem buigen. Dat is heel wat anders dan eindeloze martelingen in een brandend vuur. Dan heeft hij Zijn Zoon voor een select aantal mensen overgegeven. Terwijl in 1 Timotheus 2:6 staat dat Hij Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor ALLEN. Had men de Bijbel letterlijk vertaald, zonder eigen interpretatie, dan had dat een hoop ellende gescheeld. De Bijbel kent gelukkig geen “eindeloos lijden”. De Bijbel kent wel een God met eindeloze barmhartigheden: Psalm 30:6 zegt: Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid. Zó verhoudt Gods toorn zich tot Zijn welbehagen. Dus nee, Jezus geloofde niet in de hel. Dat hebben mensen verzonnen. 

1 opmerking:

  1. Dit is niet zo'n gemakkelijk onderwerp om over te schrijven of te lezen. Klopt het dat jij zegt dat God op het laatst de vrije keus van iemand buiten spel zet en mensen de hemel in dwingt. Ik las ergens: "Onze Heer weende over de massa’s die op weg waren naar het oordeel. Hij bad in Getsemané onder tranen en geween omdat hij alles af wist van de realiteit van de hel, waarvoor hij een uitweg moest scheppen." Ik vraag me af hoe je Marc. 9:43-48 ziet met betrekking op het eeuwige leven met Hem of het eeuwig leven zonder Hem. In het dal van Hinnom zijn vreselijke dingen gebeurd. Al in de tijd van Salomo werden er kinderen aan de Moloch geofferd in dat dal. Vanwege die verschrikking gebruikte Jezus dat woord ( Gehenna) om het lot van verstokte zondaars te omschrijven. Symbolisch taalgebruik. Maar hoeveel erger zal de realiteit zijn als je bewust kiest om Jezus niet als je Messias te aanvaarden? Dat zal pas echt een hel zijn.

    BeantwoordenVerwijderen