zaterdag

De goede herder

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder  Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jesaja 40:11)

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. (Matt. 9:36)
Ik ben de goede herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. (Joh. 10:14)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten