woensdag

Redding van de wereld
Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. 2Kor5:19

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Joh3:17


U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in Uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. Psalm16:11

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op de aarde Uw weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht. Psalm67:1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten