maandag

Genade kent geen uitzonderingen


"God is not a belief-system.
Jesus is not a religion.
The good news is not a ticket to Heaven.
Church is not an address.
The Bible is not a book of doctrines.
Transformation is not behavior modification.
Community is not a meeting.
Grace has no exceptions.
Ministry is not a program.
Art is not carnal.
Women are not inferior.
Our humanity is not the enemy.
Sinner is not our identity.
Love is not a theory.
Peace is not a circumstance.
Science is not secular.
Sex is not filthy.
The herelife is not a warm-up for the afterlife.
The world is not without hope.
There is no "us" and "them."
Tattoos are not evil.
Loving the earth is not satanic.
Seeing the divine in all things is not heretical.
Self-actualization is not self-worship.
Feelings are not dangerous and unreliable.
The mind is not infallible."

- Jim Palmer -God is geen geloofssysteem.
Jezus is geen religie.
Het evangelie, het goede nieuws is geen ticket voor de hemel.
De kerk is geen adres.
De Bijbel is geen boek met dogma´s.
Tot geloof komen is geen gedragsverandering.
Gemeenschap is geen vergadering.
Genade heeft geen uitzonderingen.
Bij elkaar komen is geen programma afdraaien.
Kunst is niet vleselijk.
Vrouwen zijn niet minderwaardig.
Ons mens-zijn is niet de vijand.
Zondaar is niet onze identiteit.
Liefde is geen theorie.
Vrede is geen omstandigheid.
Wetenschap is niet seculier.
Seks is niet smerig.
Het leven nu is geen warming-up voor het hiernamaals.
De wereld is niet zonder hoop.
Er is geen Wij versus Zij.
Tatoeages zijn niet het kwaad.
Houden van deze aarde is niet satanisch.
Het zien van God in alle dingen is niet ketters.
Werken aan jezelf is geen zelfaanbidding.
Gevoelens zijn niet gevaarlijk en onbetrouwbaar.
Je geest is niet onfeilbaar.


1 opmerking: