zondag

Recht zijn of recht doen

Amos was een profeet uit het oude testament en wat er geschreven staat is allereerst voor het volk Israël geschreven. ( offers brengen) Als je het boek goed leest, merk je, dat veel uiterlijke schijn: wel offers brengen, maar er was geen zorg voor de weduwen en wezen en arme mensen. Er was geen recht naar de minder bedeelden. Voor God kan dat niet. Bij Hem is zeggen, dat je van Hem houdt ook doen wat Hij zegt. Het gaat er niet om , dat God iets eist van je, maar Hij wil alle liefde van je hart. God is geen dictator, maar Hij wil een Vader voor je zijn. Dat geldt ook in onze tijd, lees de brief van Jacobus maar eens. Maar ook wat Jezus zegt: Het belangrijkste gebod is: heb God lief boven alles en het tweede daaraan gelijk is: heb je naaste lief als jezelf. 
Doe recht aan anderen, doe wat je beloofd hebt, als je zegt een christen te zijn, leef er dan ook naar. Dat is volgens mij de bedoeling.


De  jaren die voorafgingen aan de profetieën van Amos was er  relatief veel rust en vrede in Israël. Toch was deze welvaart schijn.  Er gebeurde iets in Israël, wat God verschrikkelijk vond. De mensen deden niet wat God van hen vroeg, want de armen werden onderdrukt, de zwakken geïntimideerd en wees en weduwen werden aan hun lot overgelaten. Religie was uiterlijke schijn en men leidde  een corrupte manier van leven.
Amos was een schaapherder uit Tekoa en God riep hem om Zijn wil bekend te maken in Israël. Het feit, dat hij uit een klein stadje in het zuiden van Israël kwam en niet officiëel was opgeleid tot profeet, bemoeilijkte zijn roeping. 

Maar God maakte hem duidelijk, dat Hij niet onder de indruk is van uiterlijk vroom vertoon en zonder werkelijke liefde voor Hem. Dat was wat hij moest gaan vertellen aan het volk. 


Amos laat duidelijk zien, dat God de heerser is van de geschiedenis, verleden, heden en de toekomst. God is geduldig, rechtvaardig en onpartijdig.  Amos wijst het volk erop dat God een relatie wil met zijn volk en vraagt om een rechtvaardig leven van hun kant. Hij had Israël op een bijzondere manier gezegend, Hij had hen de wet gegeven, Hij had de tempel laten bouwen en woonde bij hen. 

Toch laat Amos zien, dat het volk geen liefde voor God heeft, ondanks het brengen van de voorgeschreven offers, want het volk leeft niet zoals God dat wil. Ze zijn corrupt, wreed, oneerlijk, diefstal, egoïsme, bedrog en onrecht,
Amos wijst het volk dan op het oordeel, dat zal komen als ze op die manier doorgaan. Hij zegt dat God huilt over de zonden van de mensen en geen plezier heeft in het oordeel.
God vraagt zelfs of ze willen stoppen met het brengen van offers in schijnheilige vroomheid. Het is beter, dat ze goed zijn voor wees en weduwe, eerlijk handel drijven, geen overspel bedrijven en rechtvaardig zijn: Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, Amos 5 vers 14.
Voor mij is de belangrijkste tekst Amos 5 vers 21 - 24. Daar zegt God, dat Hij de feesten en samenkomsten van de Israëlieten niet kan luchten of zien, omdat ze zeggen te geloven, maar dat niet zichtbaar is in hun daden. God wil, dat er recht gedaan wordt: Ik haat, Ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchtenMaar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten