zaterdag

Alle mensen, alle dingen

God wIl dat ALLE mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen [ 1 Tim 2;4]

Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! Hebr. 10:7

Ik ben de WEG de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij, 

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
Die Zichzelven gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 1 Tim 2;5-6
En zo zien we dat Hij [God] door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Kol 1;20

Geen opmerkingen:

Een reactie posten