woensdag

God, Behouder van alle mensen


Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen.  Tim 4:10

Waren we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Romeinen 5:10

...dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 1 Joh 4:14

En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23, 24

Geen opmerkingen:

Een reactie posten