vrijdag

Onvoorwaardelijke liefde


-- Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
-- wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.
--  Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

Dit zijn 3 voorbeelden uit de brieven aan de Corinthiërs en Kolossenzen waaruit blijkt dat God onze Vader is. Hij staat in relatie tot ons als in een gezin: Vader-kinderen. 

Niet als een voorbijganger die af en toe eens langskomt.
Niet als de baas die oplet of je je wel aan de regels houdt.
Niet als een rechter die al klaar staat met z'n oordeel.

We leven dan ook niet onder de wet, maar onder de genade. 
Dat betekent dat God in liefde naar ons omziet als een Vader naar Zijn kinderen en niet oordelend en berekenend als een rechter naar de wetsovertreder.

Deze Vader houdt onvoorwaardelijk van ons.
-- ...als we door de wet (wettisch leven; er vanuit gaan dat God nog iets van ons eist) rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. (Galaten 2:21)

Onvoorwaardelijke en altijd gevende liefde, op wie kun je je vertrouwen beter stellen dan op deze Vader? 

Nog een artikel over dit onderwerp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten