dinsdag

Met wie ga je om? Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen. (Lukas 15)
Dit zegt de Joodse gelovige elite al mopperend tegen elkaar als ze zien dat Jezus omgaat met zondaars en in hun ogen slechte mensen. Dit vers viel me erg op, want ik herken het gemopper in christenen, maar ook in mezelf. Nog steeds denk ik wel eens van anderen: Als je zegt dat je christen bent, zou je dat niet moeten doen of zou je niet met zulke mensen zo intiem om moeten gaan. 
Maar Gods liefde gaat uit naar de mensen die Hem nog niet kennen en verloren rondlopen in deze wereld. Gods genade laat me zien hoe Hij met ontferming bewogen is en Zijn hart naar mensen uitgaat die Hem nog niet kennen. Zou God Zijn werk in mij kunnen doen als ik me terugtrek in een religieuze wereld? Wie ziet Zijn werk dan? En Zijn liefde?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten