donderdag

...en zij stonden in de gunst bij het gehele volkIn een vorig artikel ontdekte ik dat de eerste gemeente heel anders met elkaar omging dan wij gewend zijn.  Als je Handelingen 2 leest wordt dat duidelijk:


 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.


Wat het meest opvalt is de bereidheid van hen om hun bezittingen te verkopen en het geld in te zetten voor de christenen die het nodig hadden. Verder vind ik het heel bijzonder dat ze bij elkaar thuis kwamen om... te eten. Op deze manier deel je het voedsel, maar ook gezelligheid en warmte. Dit gebeurde dagelijks en in harmonie, want het viel de mensen op. Er werd op een positieve manier over gepraat.
Deze gezamenlijke maaltijden komen nog een paar keer terug in de bijbel, maar dan op een negatievere manier en moet Paulus hen corrigeren. Niet om te zeggen dat ze maar niet meer bij elkaar feestmaaltijden moeten houden, maar dat het op een goede en nuttige manier en niet op een schadelijke manier. Zoals in de gemeente van Corinthe (hoofdstuk 11): 21 Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? 
Kennelijk waren de christenen al vergeten dat het gaat om de zorg voor elkaar. Als de rijken niet willen wachten op de armen en zich tegoed doen aan het eten en de wijn en niets over houden voor de armen, zet de de armen voor schut. Men achtte hen minder dan zichzelf, terwijl iedereen lid van het lichaam van Christus was. En de een is niet meer waard voor God dan de ander. 
Ook in de brief van Judas is sprake van de gezamenlijke maaltijden die christenen bij elkaar hielden. 12 Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. 
Hoewel het hier om een andere situatie gaat, is het duidelijk dat christenen bij elkaar thuis komen en eten met elkaar, liefdemaaltijden of feestmaaltijden. 
Eigenlijk wordt met deze maaltijden de gezinssituatie weergegeven; we zijn immers ook broeders en zusters van elkaar. Niemand staat boven de ander. En het heft ook de eenzaamheid op van alleenstaanden en ouderen. Het mogen feestmaaltijden zijn, maar Paulus waarschuwt voor braspartijen. De ongelovigen zien het immers en zullen zich afvragen wat er gaande is bij die christenen. 
Ik heb het verlangen om in mijn buurt christenen op te roepen om op deze manier met elkaar om te gaan, op deze manier te laten zien wie God is en dat Hij van mensen houdt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten