woensdag

Gods plan met de mensheid


Gods plan met de mensheid, de geschiedenis, alles:

God staat ons toe om het geheim van Zijn plan te kennen en dit is het: Hij heeft Zich lang geleden voorgenomen in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis in Christus zou worden samengevat, dat al wat bestaat in de hemel of op aarde zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem. -  EfeziĆ«rs 1: 9-10

Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God… Het was in Hem dat de volheid van God verkoos te leven en door Hem heeft God Zich voorgenomen om alles op aarde en alles in de hemel met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus’ dood aan het kruis. - Kolossenzen 1: 15, 19-20

Wat wordt in Christus samengevat?  de HELE menselijke geschiedenis...
                                                           AL wat bestaat in de hemel of op de aarde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten