dinsdag

Een ongezonde obsessie

The church has an unhealthy obsession with sin. We spend our lives watching out for sin, resisting sin, fighting sin, hiding sin, running from sin, owning up to sin, talking about sin, turning from sin, and hopefully, overcoming sin. With so much emphasis on sin, guilt, and shame, is it any wonder so many of us don’t feel righteous? We need the Holy Spirit’s conviction of righteousness now more than ever. ~GITW


De kerk heeft een ongezonde obsessie met zonde. We besteden ons leven om uit te kijken niet te zondigen, de zonde te weerstaan​​, vechten tegen de zonde, de zonde te verbergen, weg te rennen van de zonde, het opgeven van de zonde, afkeren van de zonde, en hopelijk, het overwinnen van de zonde. Met zo veel nadruk op zonde, schuld en schaamte, is het een wonder dat velen van ons zich niet rechtvaardig voelen?
In Romeinen 6 vers 14 staat: Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De wet handhaaft de heerschappij van de zonde, maar als je leeft onder de genade, weet je wie je in Christus bent: het bepaalt je wat God in staat is te doen. Alles in je leven. Leven uit genade, geeft blijdschap en dankbaarheid. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten