donderdag

God, onze Redder


Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een heraut en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester van de natiën, in geloof en waarheid.
1Timotheüs 2:4-7 


God wil dat ALLE mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid zullen komen. Als God iets wil, gaat dat ook gebeuren. Jezus Christus heeft zich gegeven tot een losprijs voor ALLEN. Alleen al dat maakt dat je leven verandert, en niet ik verander mijn leven, maar God verandert mijn leven. Niet om de hel te ontlopen. Jezus sprak nergens over de hel, Hij gebruikte het woord Gehenna, dat is een vuilstortplaats net buiten Jeruzalem. Het idee alleen al dat God levende mensen voor eeuwig foltert...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten