maandag

God zorgt
Toen wij trouwden kozen we als tekst 1 Petrus 5 vers 7: Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Toen speelden verschillende moeilijkheden in ons leven en we waren echt van plan om te vertrouwen op God. Maar hoe vaak hebben we deze tekst niet gebruikt als broodbakmachine?
Dat klinkt vreemd, maar toch is het zo: werp al uw ingrediĆ«nten in de machine, stel 'm in, zodat u het brood krijgt dat u wilt hebben. Ja, het duurt wel 5 uur, maar dan heb je ook wat. 
Als er iets was wat ons zorgen gaf, dacht ik vaak aan deze tekst, legde God ook alle problemen voor en hoopte dan dat Hij voor de goede uitkomst zou zorgen. Soms wist ik het zeker, soms gebeurde dat ook, soms niet. Had ik dan te weinig geloof of moest ik gewoon maar zien dat God kennelijk wat anders van plan was?
Nu denk ik dat we deze tekst helemaal verkeerd gezien hebben. Gaat het hier om onze zorgen en God die de oplossing biedt? Of gaat het hier om de zorg van God en het feit dat het daarom niet nodig is om je grote zorgen over je leven en wat er gebeurt te maken?
Ik denk nu het laatste; het is God die de mens gemaakt heeft en ook voor die mens zorgt: de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. (ps. 100)
Hij weet wat we nodig hebben, weet ook wat het beste is. Hij leidt onze levens, ook die van mijn kinderen en van de mensen waar ik van hou.
We hebben een God die alles weet en alles onder controle heeft, bij Hem gaat niets mis en dat maakt blij en geeft rust:
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil 4 vers 6 en 7)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten