dinsdag

D.c. Lewis Mijn Gebed 1970
Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek


Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid
'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek


Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek
Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek


Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest
't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed...


Ik was 12 jaar toen dit een hit werd in Nederland. In de kerk werd er grote schande van gesproken. Dit was erg, dit kon echt niet. Maar ik vond het een prachtig lied en het gaf weer hoe eenzaam ik me in de kerk voelde. Maar God ervoer ik al jong in mijn leven, ik wist dat Hij er was en mijn leven leidde. Het lied geeft ook duidelijk het wetticisme weer van de kerken, het moeten en de regels die er zijn. De druk die dat op je leven legt. Ik ben zo blij dat ik nu weet dat alles genade is en ik mag genieten van het feit dat Hij mij al onverdiend met Zich verzoend heeft. Ik zie vol verwachting uit naar wat God in mij gaat doen.
 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jou werkt. (Fil. 2:13)

1 opmerking: