dinsdag

Laten we het over God hebben


Discussies over een bijbel gedeelte, leerstelling tegenover leerstelling, ruzies, kerkscheuringen, hete hoofden en koude harten, ik heb het allemaal meegemaakt. In dat alles heb ik mijn geloof in God niet verloren, maar wel in de kerk, in de religie die het christendom heet. Regelmatig heb ik me daarin een slachtoffer gevoeld, maar inmiddels weet ik dat het God is die mijn leven leidt en mij niet in de wildernis achter zal laten. Bij Hem gaat niets mis, dus ook met mijn leven niet.
Als mensen gaan praten over de bijbel dan leidt dat al snel tot een discussie. Die gaat dan over de mens, de zonde, de satan, de doop, de kerk, het lidmaatschap van de kerk en welke eisen gaan we de leden stellen, enz. Maar als gelovigen zeggen dat de bijbel het woord van God is, over wie moet de discussie of het gesprek dan gaan? Over God natuurlijk. Hij is het middelpunt van de bijbel, de schepper van de mens, de enige God. Daar moet mijn zoektocht naar gaan: wie is God nu eigenlijk?
In veel kerken, zowel evangelisch als reformatorisch, is het onderwerp van gesprek vaak: de mens. Wie is de mens, Wat verdient de mens? Wat moet de mens doen? Hoe slecht is de mens? Hoe gelovig is deze mens? Is de ze mens goed gekeurd om lid te worden van onze kerk?

Als we nu eens de zaak omdraaien en beginnen bij de vraag: wie is God nu eigenlijk, waar gaat het Hem om en hoe kijkt hij naar de mens. Een eerlijke zoektocht confronteert je al snel met een God die Liefde is, een rechtvaardige en barmhartige God, een zorgende God, een wakende God over Zijn schepping, Hij heeft alles in Zijn hand en Hij is soeverein en als Hij handelt, doet Hij dat Hij dat perfect, ook als Hij straft of oordeelt.

Helaas gaan veel mensen niet op zoek naar de God van de bijbel, maar naar bevestiging van hun eigen leerstellingen. Waarom werd ik vroeger vaak zo boos als men aan mijn overtuigingen twijfelde? De gebouwde muren van de overtuiging brokkelen langzaam af als je de vragen toelaat en gaat twijfelen aan de zelf opgebouwde zekerheden. Dan komt er plaats voor God.
Wie is God? Is Hij de boze tiran die Zijn schepping maakt alleen om het daarna weer te vernietigen?  Of is Hij de liefhebbende Vader, die je zoekt en je vindt, die je leidt naar de plaats waar Hij je wil hebben?
Omdat God voor verzoening heeft gezorgd door de dood en opstanding van zijn zoon Jezus Christus, is toch vreemd dat gelovigen blijven argumenteren over onderwerpen als Gods liefde, geloof, dopen en kerkelijke zaken.
10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.  Romeinen 5

Let go and let God. Loslaten en laat God het werk doen in mijn leven en dat van de ander.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten