donderdag

Evenals...., zo ook...


“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waard
(want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad),
dat wij onze hoop gevestigd hebben op den levende God,
die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.
Beveel deze dingen, en leer ze.”
1Timotheüs 4:9-11

Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer (de - Conc. NT) velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer (de - Conc. NT) velen rechtvaardigen worden".(Rom. 5:18,19 NBG)


"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;
24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

(1 Cor. 15:22-28 NBG)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten