vrijdag

Toekomstmuziek


Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

Het zal in het laatste der dagen geschieden
      dat  de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
   als de hoogste van de bergen, 
      en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
   
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
Vele volken zullen gaan en zeggen:
   Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
      naar het huis van de God van Jakob;
   dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
      en zullen wij Zijn paden bewandelen.
   Want  uit Sion zal de wet uitgaan,
      en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
      en veel volken vonnissen.
   En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen
      en hun speren tot snoeimessen.
   
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE. (Jesaja 2)

 “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Micha 4:2).  

 “Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij” (Jer 31:10-11).  
Geen opmerkingen:

Een reactie posten