zaterdag

God is Schepper


Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
(Romeinen 11:36)

Door het woord van JAHWEH werden de hemelen gemaakt, en door de geest van Zijn mond heel hun leger ... Want Hij, Hij sprak en het was. Hij, Hij gaf instructie en het stond.
(Psalm 33:6,9)

Van JAHWEH is de aarde en haar volheid, de wereld en haar inwoners in haar.
(Psalm 24:1)

Want bij U is de fontein van leven, in Uw licht zien wij licht.
(Psalm 36:9)

Waar was jij toen Ik de aarde fundeerde? Vertel het indien jij met verstand weet!
(Job 38:4)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten