donderdag

Als God de wereld zal regeren...


Israel heeft een geweldige toekomst:
De volken hebben een geweldige toekomst:

als God de volken op aarde regeert:
(Ps. 67:5), Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, dat alle volken u loven.

als Zijn heerlijkheid de ganse aarde vervult
(Ps. 72:19), Geprezen zij God, de Heer, de God van Israel. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen.

als de hemelen Zijn gerechtigheid verkondigen en als alle volken Zijn heerlijkheid zien
(Ps. 97:6), De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit.

als God Zijn hand opent en het verlangen bevredigt van al wat leeft
(Ps. 145:15,16), Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend. U vervult het verlangen van al wat leeft.

als Gods oordelen in de aarde zijn en de inwoners van de aarde gerechtigheid zullen leren
(Jes. 26:9), Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

als geen inwoner op de aarde zal zeggen dat hij ziek is
(Jes. 33:24), Geen inwoner zegt nog: Ik ben ziek, de gehele bevolking is van schuld bevrijd.

als God op plaatsen rivieren doet ontspringen en bronnen in het midden der valleien
(Jes. 41:18), Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien,in de woestijn laat ik meren ontstaan en uit dorre grond borrelt water op.

als de woestijn zal bloeien als een roos
(Jes. 35:1)  De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien.

Dit gaat zeker gebeuren, want als God iets beloofd heeft dan doet Hij dat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten